Tørrisblåsing eller tørrisrengjøring er en effektiv rengjøringsmetode, som i tillegg er mer skånsom og miljøvennlig enn sandblåsing, sodablåsing og annen høytrykkspyling. Tørris er luktfri, fargeløs, verken giftig eller brannfarlig. I tillegg er tørrisblåsing en helt fuktfri metode, noe som gjør den svært godt egnet til rengjøring av produksjonsutstyr og annet teknisk og industrielt utstyr.

Når du velger tørrisblåsing kreves det minimal eller ingen demontering, det påvirker heller ikke elektrisk utstyr. Dette gjør at de fleste maskiner kan rengjøres under bruk, eller er raskt tilbake i bruk etter rengjøring.

Tørris som også er kjent som fryst karbondioksid (CO2), går direkte fra fast form til gass (sublimering) i rengjøringsprosessen. Dette gjør at det ikke skapes ekstra avfall, noe som gjør tørrisblåsing enkelt og miljøvennlig.

Fordelene med å velge tørrisblåsing fremfor rengjøring og overflatebehandling med vann, sand og/eller kjemikalier er flere.

 • Minimale driftsforstyrrelser – redusert nedetid, økt produktivitet og dermed positiv påvirkning på bunnlinjen.
 • Skånsom – tørrisen sliper ikke ned overflater og kan brukes på de fleste underlag.
 • Reduserer avfall – ingen sekundæravfall siden tørrisen fordamper
 • Miljøvennlig – ingen kjemikalier og klimanøytral CO2.

Bruksområder

Tørrisblåsing eller tørrisrengjøring er en spesielt godt egnet rengjøringsmetode innen teknisk og industrielt renhold. Metoden er både svært effektiv, skånsom og miljøvennlig.

Metoden er perfekt til rengjøring og fjerning av overflatebelegg og passer spesielt godt i industrier som krever effektiv, men skånsom rengjøring uten bruk av vann og kjemikalier.

 • Fjerne bitumen og asfaltlim i asfaltproduksjon og generelt rengjøring av maskinelt utstyr i asfaltvirksomheter
 • Fjerne sotbelegg og røyklukt etter brannskader
 • Fjerne miljøfarlig avfall som epoxy og alkydmaling fra mur, leca, treverk og betong (f.eks ved riving eller renovasjon/restaurering)
 • Fjerne fastbrent belegg på sveiseroboter og støpeformer for metall, plast og gummi
 • Fjerne belegg og skitt på varmevekslere
 • Fjerning av grafitti, tectyl, olje, fett, blekk, løs lakk, støv, salt, overflaterust
 • Fjerne mose, alger, sopp, mugg, tyggegummi, maling
 • Sanering av ventilasjonsanlegg og kanaler
 • Sanering av mugg og soppskader på bygninger
 • Renovering i kjøletårn
 • Rengjøring av understell og motorer
 • Rengjøring av tak, vegger, rulletrapper etc.
 • Rengjøre trafoturbiner og generatorer
 • Rengjøring av elektriske installasjoner

Tørrisen desinfiserer overflatene som rengjøres noe som gjør at metoden er spesielt godt egnet til rengjøring av produksjonsutstyr i f.eks bryggeri, bakerier og annen næringsmiddelproduksjon.

Fordeler

Fordelene med å velge tørrisblåsing fremfor rengjøring og overflatebehandling med vann, sand og/eller kjemikalier er flere.

 • Minimale driftsforstyrrelser – redusert nedetid, økt produktivitet og dermed positiv påvirkning på bunnlinjen.
 • Skånsom tørrisen sliper ikke ned overflater og kan brukes på de fleste underlag.
 • Reduserer avfall – ingen sekundæravfall siden tørrisen fordamper
 • Miljøvennlig – ingen kjemikalier og klimanøytral CO2.

Tørrisblåsing krever minimal eller ingen demontering av utstyret som skal rengjøres og passer dermed godt til rengjøring av maskiner som normalt krevet manuelt renhold og bruk av skraping og kjemikalier. I mange tilfeller uten å ta maskiner ut av drift, noe som også gjør tørrisblåsing kostnadsbesparende. Den kan også benyttes i tørre miljøer og på sensitive komponenter (justerbart lufttrykk).

Velger du rengjøring og overflatebehandling med vann, sand og/eller kjemikalier kan det skade miljøet. Det kan også resultere i høye avfallskostnader, samt omfattende og kostbare driftsforstyrrelser. Tørrisblåsing eliminerer bruken av blåsemateriale som sand, vann og kjemikalier, samt bruken av løsemidler og syre. Dette bidrar både til å reduserer avfallsmengde og gjør prosessen mer miljøvennlig siden tørrisen kun er basert på klimanøytral karbondioksid CO2.    

Tørrisblåsing er effektiv til rengjøring av produksjonsutstyr og fjerner olje, fett, fastbrent støv, maling, lim etc. på en skånsom og miljøvennlig måte. Tørrisblåsing gjør det også helt rent i kriker og kroker hvor blant annet sand eller kjemikalier ville blitt liggende igjen. Siden materialene som brukes er trygge og uten giftige stoffer, i tillegg til at overflatene desinfiseres i prosessen, noe som gjør at den er spesielt godt egnet innen renhold i næringsmiddelindustrien.

Tørrisblåsing har noen begrensninger. Dersom metoden benyttes på underlag som lett leder kulde vil effekten være lavere pga. at det termiske sjokket blir mindre når tørrispartiklene treffer underlaget bli dermed mindre effektivt. I disse tilfeller kreves det mer tid og mengde tørris i rengjøringsprosessen.

Prosessen

 1. Blåsemaskinen blåser ut tørrispartikler (pellets) i høy hastighet mot overflaten som skal rengjøres.
 2. Den høye hastigheten gjør at belegget slår sprekker når tørrispartiklene treffer.
 3. Det termiske sjokket som oppstår ved kulde og energi i prosessen gjør at belegget løsner og faller av overflaten som rengjøres.
 4. Tørrispartiklene som er klimanøytrale fordamper til gass.

I motsetning til sandblåsing, sodablåsing, og andre metoder for blåserensing og kjemisk renhold er tørris frossent karbondioksid (CO2) som holder en temperatur på -78,5 °C. Tørrisen som benyttes til blåserensing er små pellets formet som riskorn på en størrelse på 3mm, disse akseleres ved lufttrykk mot overflaten som skal rengjøres.

Når tørrispelletsen treffer overflaten fryses skitten/smusset, deretter fordamper (sublimerer) tørrisen raskt til CO2 gass, noe som reduserer sekundært avfall til nærmest null. På grunn av temperaturforskjellen mellom tørrispelletsen og overflaten som skal behandles, dannes et termisk sjokk i løpet av prosessen. Dette fører til en nedbryting av bindingen mellom de to ulike materialene (belegget og overflaten som skal rengjøres). Dette skjer uten å forårsake skade eller slitasje på overflaten.

Dette gjør Tørrisblåsing ideell for renhold av en mengde industrielt utstyr som blant annet elektiske motorer, generatorer, elektriske panel/skap mm. for rengjøring av fastbrent støv, olje, sot, fett, men også for å fjerne mugg, sveisesprut, blekk, lim, maling, matrester, gummi, skitt, olje, fett og mange andre urenheter.

Miljø

Tørrisen er basert på klimanøytral karbondioksid (CO2) og ingen kjemikalier, noe som gjør metoden mer miljøvennlig. Som frossent CO2 fordamper tørrisen i kontakt med luft og overflaten det skal rengjøre. Dette bidrar også til å gjøre tørrisblåsing til en mer miljøvennlig renholdsmetode da sekundæravfall reduseres til nærmest null. Dette gjør også avfallshåndteringen mye enklere. Det blir kun selve skitten/smusset som faller fra overflaten som behøver håndtering.

Bruk av tørrisblåsing reduserer eller eliminerer bruken av blåsemateriale som sand, vann og kjemikalier. Samt bruken av løsemidler, syrer og kjemikalier. Tørrisblåsing kan rapporteres med null i kjemiske utslipp og bidrar dermed til en bedre miljøprofil for din bedrift gjennom minimering av mengde miljøavfall.

Metoden er trygt og uten giftige stoffer, i tillegg er prosessen desinfiserende noe som gjør at den er spesielt godt egnet innen renhold i næringsmiddelindustrien.