Utdrag fra Norsk Standard

NS-EN 16282-5:2017

Storkjøkkenutstyr
Ventilasjonskomponenter for storkjøkken
Del 5: Ventilasjonskanal: Utforming og dimensjonering.

Nasjonalt forord

Denne engelskspråkelige versjonen av europeisk standard EN 16282-5:2017 ble fastsatt som Norsk Standard NS-EN 16282-5:2017 i oktober 2017.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by January 2018, and conflicting national standards shall be withdraw at the latest by January 2018.

6.3.3. Cleaning an inspection intervals

Air ducts and their components shall be regularly checked for contamination, at least once every six months, and shall be cleaned if necessary.

At least the following components shall be included: filters, flaps, fans, heat recovery units, heating and cooling registers. Special attention shall be paid to possible accumulation of water as this represents a high bacteriologic risk.

At least anualy, or more frequently as required by the authority, all systems shall be thoroughly inspected and tested for proper operation.


Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

FG-1100:1

Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken.

Rengjøring

Frityr, koke- og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk. Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres hver uke, hyppigere ved behov og kanal med avtrekksvifter må rengjøres hvert år helt ut til det fri.

Les hele

fg