Bitumen brukes til ulike industrielle formål. Blant annet brukes bitumen som bindemiddel i asfalt produksjon for å styrke og binde knuste stenmaterialer, for å gjøre veidekke med mye belastning mer solid og holdbart. Ved produksjon og anvendelse av bitumen vil det oppstå utfordringer med renhold. Ren Teknikk har med tørrisblåsing spesialisert seg på renhold av bitumen i industri.

Video viser hvor effektivt tørrisblåsing fungerer på rengjøring av utstyr som er tilsølt med bitumen. Her utfører vi rengjøring av en større bitumen lekkasje på en tank hos Nynas AS:

 

Bitumen lekkasje - før tørrisblåsing
Bitumen lekkasje på utstyr – Nynas AS

Bitumen lekkasje - etter tørrisblåsing
Raskt og effektivt resultat – Nynas AS